INTENSIIVIterapia – Irti pakko-oireista 3 viikossa!

Pakkoajatukset, pakko-oireinen häiriö, pelot, ahdistus.

Onko tosiaan mahdollista päästä pakko-oireisen häiriön orjuudesta? Ja muutamassa viikossa?

Vastaus on: kyllä!

INTENSIIVIterapia perustuu tutkittuun CBThen – mutta on uuden ajan menetelmä

Hei,

Minä olen Britanniassa koulutettu ja Britannian valvovan elimen, British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapists -BABCP:n, täysin akkreditoima CBT (kognitiivinen ja käyttäytymis) psykoterapeutti. Minulla on useiden vuosien kovan työn ja opiskelun kautta hankittu käytännön kokemus siitä, miten ahdistus ja pakko-oireinen häiriö nujerretaan tehokkaasti – mikä oikeasti toimii ja mikä ei. Olen kokemukseni, koulutukseni ja tutkimusten perusteella kehittänyt täysin uuden INTENSIIVImenetelmän, joka toimii tehokkaasti ja nopeasti. Halusin erottaa CBT:n eri osa-alueilta käytännössä tehokkaimmiksi koetut menetelmät – ja yhdistää ne kaikki yhdeksi menetelmäksi. Tämä menetelmä tähtää siihen, että saavutetaan todellinen muutos, ennätystehokkaasti ja ennätysajassa. Haluatko tietää, miten pääset sellaisista ongelmista kuin pakko-oireinen häiriö, pakkoa-ajatukset ja ahdistus jopa kolmessa viikossa? Tutustuhan alla olevaa lyhyeen yhteenvetoon.

Miksi CBT?

CBT eli käyttäytymis- ja kognitiivinen terapia on tieteellisesti ja perusteellisesti tutkittu menetelmä joka toimii – jos löydät kokeneen terapeutin joka osaa käyttää CBT:n tärkeimpiä elementtejä, erityisesti altistus-vasteen esto- ohjelmaa (ERP) ja sen lisäksi menetelmiä joilla vähennetään pelkoja. Ongelma on, että on vaikea päästä kokeneen pakko-oireinen häiriö (OCD) – asiantuntijan hoidon piiriin. Voit joutua matkustamaan kauas, Suomen rajojen ulkopuolelle, löytääksesi todella kokeneen terapeutin joka osaa OCD:n – ja käyttää todistusvoimaisimpia menetelmiä: CBTtä, jonka ytimessä on huolella laadittu ja toteutettu ERP.

Miksi INTENSIIVI?

Olen vuosien ajan hoitanut ahdistusta, kuten pakko-oireinen häiriö, ja pakkoajatuksia viikoittaisin CBT tapaamisin. Työskentelin Britannian kasallisessa terveydenhuollossa ns. korkean intensiteetin terapeuttina hoitaen haastavia, vaikeita ja monimutkaisia ongelmia. Menestys oli kaikissa tilastoissa todella hyvä. Potilaat toipuivat ja pääsivät ongelmastaan. Enimmäkseen. Minä itse ja kollegani kuitenkin huomasimme, että hoidossa oli joitakin puutteita – tai ainakin heikkoja kohtia. ’Perinteisellä’ viikoittaisella tapaamisella, jopa CBT keinoinkin, voi olla haastava, tai hidas, voittaa ongelmaasi – jos OCDsi on vaikea ja pakko-oireesi ovat erityisen sitkeitä. Tämä siltikin, vaikka käytimme kovaa intensiteettiä ja tehokkaimpia tunnettuja kognitiivisia ja käyttäytymis-menetelmiä. Huomasimme, että ahdistus voi nousta liian korkeaksi pitkähkön hoitojakson aikana itsenäisiä harjoitteita tehden – sitä ei aina jaksa sietää – ja tällöin ERP ei toimi. Fokus hajoaa, pelot eivät lievene riittävästi ja edistyminen jää puolitiehen.

INTENSIIVIterapian avulla saat harjoitukset vedettyä loppuun ja voit säilyttää fokuksen riittävästi niin, että haluttu muutos todella tapahtuu.
INTENSIIVIterapian avulla et ainoastaan pääse ahdistuksen ja pakko-oireiden herruudesta. Se voi tapahtua ennätyksellisen nopeasti, joskus jopa viikossa! (lisäksi toki vaaditaan useiden viikkojen itsenäinen harjoittelu).

Mistä voit tietää, että se toimii?

Käyttäytymis ja Kognitiivista terapiaa, ERPta ja BE tekniikoita on tutkittu paljon ja huolellisesti. Tieteellisiä tutkimuksia menetelmän tehokkuudesta on helppo löytää netistä. Tutkimukset osoittavat, että altistus ja vasteen esto (ERP) menetelmä jo yksinään

A) vähentää 60% – 70% oireista (keskimäärin – yksilölliset erot voivat merkitä parempaa tai huonompaa tulosta

B) on tehokkaampaa tai vähintään yhtä tehokasta kuin lääkitys pakko-oireisiin.

Katso esimerkiksi seuraavat tutkimustulokset (englanniksi)

Effectiveness of ERP v Medication for OCD

Effectiveness of ERP for OCD

Tärkeä huomio: Kliininen kokemukseni on, että hoidon tehokkuutta lisää aivan olennaisesti se, että hoito tehdään intensiivisesti ja erityisesti OCDsta (pakko-oireinen häiriö) kokeneen terapeutin johdolla

Minä käytän kehittämääni
  • kombinaatiota CBT:n kolmesta tehokkaimmasta ydinmenetelmästä
  • ja sovellan niitä kliinisessä työssä tehokkaimmaksi todetulla tavalla – intensiivisesti.

Osoite

Paavo Kolinkatu 7 A 13,
33720 TAMPERE

Sähköposti

contact@ocd-clinic.com

Ari Saario on British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapists (BABCP) täysin akkreditoima CBT terapeutti ja INTENSIIVIterapian kehittäjä