INTENSIIVIterapia – Irti pakko-oireista 3 viikossa!

Pakkoajatuksia, pakko-oireinen häiriö, pelot, ahdistus.

Onko tosiaan mahdollista päästä pakko-oireisen häiriön orjuudesta? Ja muutamassa viikossa?

Vastaus on: kyllä!

INTENSIIVIterapia perustuu tutkittuun CBThen – mutta on uuden ajan menetelmä.

Huom: OCD Klinikka tarjoaa INTENSIIVIterapian lisäksi semi- intensiivistä ja ”tavanomaista” CBT terapiaa OCDhen. INTENSIIVIterapia sovitaan aina viikkoja etukäteen, tavanomaisempi terapia mahdollisesti piankin.

Hei,

Pakko-oireinen häiriö on ahdistusongelma josta pääsee. Minä olen Suomessa syntynyt mutta Britanniassa suurimman osan mielenterveystyöstäni tehnyt pakko-oireisen häiriön spesialisti.  Työskentelin Britanniassa kansallisen terveydenhuollon palveluksessa (NHS). NHS:n palveluksessa työskentelin psykiatrisissa sairaaloissa, kriisiryhmässä ja kotihoitoryhmässä – sekä viimeksi lääkärisemilla antaen CBT terapiaa.

Olen Britanniassa koulutettu ja Britannian valvovan elimen, British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapists -BABCP:n, täysin akkreditoima CBT (kognitiivinen ja käyttäytymis) terapeutti.

Olen kokenut, pätevä ja laillistettu terapeutti, mutta laillistukseni on brittiläisen elimen antama ja valvoma, en ole suomalaisen Valviran kirjoilla tai laillistama (eikä hoidostani siksi voi saada esim. Kelan tukea). Suomessa en tarjoa psykoterapiaa, vaan CBTstä kehittämääni intensiivistä menetelmää ja kuntouttavia muutosmenetelmiä.

Minulla on useiden vuosien kovan työn ja opiskelun kautta hankittu käytännön kokemus siitä, miten ahdistus ja pakko-oireinen häiriö nujerretaan tehokkaasti – mikä oikeasti toimii ja mikä ei. Olen kokemukseni, koulutukseni ja tutkimusten perusteella kehittänyt täysin uuden INTENSIIVImenetelmän, joka toimii tehokkaasti ja nopeasti. Halusin erottaa CBT:n eri osa-alueilta käytännössä tehokkaimmiksi koetut menetelmät – ja yhdistää ne kaikki yhdeksi menetelmäksi. Tämä menetelmä tähtää siihen, että saavutetaan todellinen muutos, ennätystehokkaasti ja ennätysajassa. Haluatko tietää, miten pääset sellaisista ongelmista kuin pakko-oireinen häiriö, pakkoa-ajatukset ja ahdistus jopa kolmessa viikossa? Tutustuhan alla olevaa lyhyeen yhteenvetoon.

Miksi CBT?

CBT eli käyttäytymis- ja kognitiivinen terapia on tieteellisesti ja perusteellisesti tutkittu menetelmä joka toimii – jos löydät kokeneen terapeutin joka osaa käyttää CBT:n tärkeimpiä elementtejä, erityisesti altistus-vasteen esto- ohjelmaa (ERP) ja sen lisäksi menetelmiä joilla vähennetään pelkoja.

Ongelma on, että on vaikea päästä kokeneen pakko-oireinen häiriö (OCD) – asiantuntijan hoidon piiriin. Voit joutua matkustamaan kauas, Suomen rajojen ulkopuolelle, löytääksesi todella kokeneen terapeutin joka osaa OCD:n – ja käyttää todistusvoimaisimpia menetelmiä: CBTtä, jonka ytimessä on huolella laadittu ja toteutettu ERP.

Minä olen Britanniassa koulutukseni ja osaamiseni saanut (ja laillistettu CBT terapeutti), mutta sinun ei tarvitse lähteä Britanniaan, minä olen nyt Suomessa. Suomessa, ja OCD klinikalla, käytän omaa intensiivistä menetelmääni, joka ei ole psykoterapiaa. 

Joitakin termejä selitettynä:

Pakko-oireinen häiriö: ahdistushäiriö jossa oireista puhuttaessa tarkoitetaan mm. pakkoajatuksia ja pakkotoimia.

Pakkoajatus = mieleen toistuvasti tunkeva epämiellyttävä, pelottava tai ahdistava ajatus. Pakkoajatus sanalla tarkoitetaan myös erilaisia mielen välähdyksiä, impulsseja jne. Usein sanan pakkoajatus sijaan käytetään sanaa obsessio. Tämä on pääsääntöisesti sama kuin pakkoajatus.

Pakkotoimi: seuraus pakkoajatuksesta. Kun pakkoajatus on havaittu, se ahdistaa sietämättömästi – kunnes teet jotakin, että ahdistus lievenee. Tämä teko on pakkotoimi.

Pakko-oire: pääasialliset oireet ovat pakkotoimet ja pakkoajatukset. Yleisiä pakkotoimia ovat esimerkiksi: tarkistuspakko, varmistelupakko, pesemispakko. Lisäksi esimerkiksi: järjestyspakko, laskemispakko, pakko pitää asiat ja esineet tietyssä symmetriassa jne. Nämä pakkottoimet ovat itse asiassa seuraus ahdistavista pakkoajatuksista. Pakkoajatuksia ovat mm: seksuaaliset pakkoajatukset  (vastoin omaa seksuaalista taipumusta), väkivaltaiset pakkoajatukset, pakkoajatukset siitä, että olet huomaamattasi aiheuttanut vahingon tai jopa tappanut jonkun, tai pakkoajatus siitä, että vahingoitat jotakuta – jos et jatkuvasti tarkista ja varmista, että näin ei ole. On ymmärrettäväää, että jos jollakulla on ahdistava pakkoajatus siitä, että hän vaikkapa vahingoittaisi omaa lastansa, niin hän kehittää valtavan määrän varmisteluja joiden tarkoitus on varmistaa, että tuo pelottava ajatus ei voisi totetua. Toinen pakkotoimen tarkoitus on vähentää ahdistusta. Ihminen tekee siis toistuvia pakkotoimia vähentääkseen pelkoa. Todellisuudessa pakkotoimet kuitenkin pitävät yllä pakkoajatuksia – ja pelko pysyy sitkeänä.

ERP = Exposure and response prevention = Altistus ja reagoinnin esto. Tarkoittaa, että suunnitelmallisesti altistat itsesi pelkäämällesi asialle ja samanaikaisesti estät itseäsi reagoimasta vaikka pelottaa. Tätä harjoitellaan systemaattisesti

BE = Behavioural experiment = testi jolla opimme tekemisen kautta, että se mitä pelkäät ei tapahdukaan, ja että voit sietää ahdistusta.

CBT = Cognitive and behavioural therapy. Kaiken perusta johon sisältyy ERP, BE, hyväksyntäharjoituksia ym.

 

Miksi INTENSIIVI?

Olen vuosien ajan hoitanut ahdistusta, kuten pakko-oireinen häiriö, ja pakkoajatuksia viikoittaisin CBT tapaamisin. Työskentelin Britannian kasallisessa terveydenhuollossa ns. korkean intensiteetin terapeuttina hoitaen haastavia, vaikeita ja monimutkaisia ongelmia, kuten pitkään jatkunut pakko-oireinen häiriö ja pakkoajatukset. Menestys oli kaikissa tilastoissa todella hyvä. Potilaat toipuivat ja pääsivät pakko-oireistaan. Enimmäkseen.

Minä itse ja kollegani kuitenkin huomasimme, että hoidossa oli joitakin puutteita – tai ainakin heikkoja kohtia. ’Perinteisellä’ viikoittaisella tapaamisella, jopa CBT keinoinkin, voi olla haastava, tai hidas, voittaa ongelmaasi – jos pakko-oireinen häiriö on vaikea ja pakko-oireet ovat erityisen sitkeitä ja pelottavia. Tämä siltikin, vaikka käytimme kovaa intensiteettiä ja tehokkaimpia tunnettuja kognitiivisia ja käyttäytymis-menetelmiä. Huomasimme, että ahdistus voi nousta liian korkeaksi pitkähkön hoitojakson aikana itsenäisiä harjoitteita tehden – sitä ei aina jaksa sietää – ja tällöin ERP ei toimi. Ihminen ei vain jaksa kohdata pakkoajatuksia ilman pakkotoimia. Fokus hajoaa, pelot eivät lievene riittävästi ja edistyminen jää puolitiehen.

INTENSIIVIterapian avulla saat harjoitukset vedettyä loppuun ja voit säilyttää fokuksen riittävästi niin, että haluttu muutos todella tapahtuu. Pääset pakkotoimista ja pakkoajatusten pelosta – ja lopulta pakkoajatus ei enää vaivaa.
INTENSIIVIterapian avulla et ainoastaan pääse ahdistuksen ja pakko-oireiden herruudesta. Se voi tapahtua ennätyksellisen nopeasti, joskus jopa viikossa! (lisäksi toki vaaditaan useiden viikkojen itsenäinen harjoittelu).

Mistä voit tietää, että se toimii?

Käyttäytymis ja Kognitiivista terapiaa, ERPta ja BE tekniikoita on tutkittu paljon ja huolellisesti. Tieteellisiä tutkimuksia menetelmän tehokkuudesta on helppo löytää netistä. Tutkimukset osoittavat, että altistus ja vasteen esto (ERP) menetelmä jo yksinään

A) vähentää 60% – 70% pakko-oireista (keskimäärin – yksilölliset erot voivat merkitä parempaa tai huonompaa tulosta)

B) on tehokkaampaa tai vähintään yhtä tehokasta kuin lääkitys pakko-oireisiin.

Katso esimerkiksi seuraavat tutkimustulokset (englanniksi)

Study 1: Effectiveness of ERP v Medication for OCD (ERP v Lääkitys Pakko-oireiseen häiriöön)

Study 2: Effectiveness of ERP for OCD (ERP:n toimivuus pakko-oireiseen häiriöön)

Tärkeä huomio: Kliininen kokemukseni on, että hoidon tehokkuutta lisää aivan olennaisesti se, että hoito tehdään intensiivisesti ja erityisesti OCDsta (pakko-oireinen häiriö) kokeneen terapeutin johdolla

Minä käytän kehittämääni
  • kombinaatiota CBT:n kolmesta tehokkaimmasta ydinmenetelmästä: ERP, testit joilla opitaan käytännön kautta ja syvempien pelkojen muokkaus.
  • ja sovellan niitä kliinisessä työssä tehokkaimmaksi todetulla tavalla – intensiivisesti.

Osoite

Paavo Kolinkatu 7 A 13,
33720 TAMPERE

Sähköposti

contact@ocd-clinic.com

Ari Saario on British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapists (BABCP) täysin akkreditoima CBT terapeutti ja INTENSIIVIterapian kehittäjä