Olen ”HIT-man”. Lue eteenpäin niin saat selville miksi.
Olen Britanniassa täysin laillistettu ja BABCP:n (British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapists) hyväksymä kognitiivinen ja käyttäytymisterapeutti. Ks BABCP;n laillistamat terapeutit:
http://www.babcp.com/Default.aspx klikkaa “public” ja sitten: “find therapist”

Suomessa ollessani en anna psykoterapiaa, vaan käytän kehittämäääni intensiivistä ja paradoksaalista CBT pohjaista terapiaa. Lisäksi käytän Valviran laillistamana psykiatrisena sairaanhoitajana kuntouttavia hoitomenetelmiä.

Aiemmin työskentelin lähes 15 vuotta Britanniassa kansallisen terveydenhuollon palveluksessa. Tuosta ajasta viimeiset 5 vuotta työskentelin todellakin virallisesti nimikkeellä: HIT; kortissani luki ”Ari Saario – HIT”. Tällä ei silti ollut mitään tekemistä iskujoukkojen kanssa tai salaisten toimeksiantojen kanssa. HIT tarkoitti: High Intensity Therapist. Annoin käyttäytymis-ja kognitiivista terapiaa korkealla intensiteetillä – koska tutkimukset osoittivat, että hoidon piti olla intensiivistä silloin kun ahdistus oli kova, pitkään jatkunut tai monen ongelman yhdistelmä. HIT-manien lisäksi oli myös LOW Intensity-terapeutteja ja konsultteja. Mutta minä olin HIT-man ja autoin vaativia tapauksia. Tuosta HIT-man ajastani sai alkunsa nykyinen työni.

Tällä hetkellä työskentelen omassa klinikassani auttaen ihmisiä pääsemään nopeasti ja intensiivisesti sellaisista ongelmista kuin ahdistuksesta, pakko-oireisesta häiriöstä ja pakkoajatuksista. Lisäksi hoidan huonoa itsetuntoa, masennusta ja erilaisia stressitiloja, työuupumusta, esiintymisjännitystä ym. Hoidoissani käytän kehittämääni uuden ajan CBT menetelmää: Intensiivistä ja paradoksaalista CBT terapiaa. Kaikessa hoidon ja terapian ydin on CBT, eli kognitiivinen ja käyttäytymisterapia. Jo perinteinen CBT poikkeaa tavanomaisesta psykoterapiasta. CBT on muutosterapiaa ja lyhytterapiaa. Ongemista ei vain puhuta. Ne muutetaan. Minun kehittämäni menetelmä on ”intensiivistä” koska muutos pyritään saamaan ennätyksellisen nopeasti. Se on myös paradoksaalista, koska usein teemme juuri sitä mitä olet välttänyt – jotta voitamme pelkosi.

Kehitin kokemusteni perusteella oman menetelmäni, INTENSIIVIterapian. INTENSIIVIterapia perustuu tutkittuun CBT psykoterapiaan, koulutukseeni Southampton Universityn Psykologian laitoksella ja laajaan kokemukseeni CBT-terapeuttina ja mm. HIT miehenä. CBTstä halusin erottaa ne käytännössä tehokkaimmiksi koetut menetelmät ja yhdistää ne kaikki yhdeksi menetelmäksi joka tähtää siihen, että saavutetaan todellinen muutos, ennätystehokkaasti ja ennätysajassa.

Työni lisäksi pidän itseäni ajan tasalla osallistumalla vuosittain alan (CBT) kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja tutustumalla uusiin tutkimuksiin.
Asun tätä nykyä Tampereella ja olet tervetullut tapaamaan minua työhuoneessani, tai jos olet kaukana, niin Skypen tai VSeen välityksellä.

Osoite

Paavo Kolinkatu 7 A 13,
33720 TAMPERE

Sähköposti

contact@ocd-clinic.com

Ari Saario on British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapists (BABCP) täysin akkreditoima CBT terapeutti ja INTENSIIVIterapian kehittäjä